O projektu

Naziv projekta (operacije) korisnika/partnera u projektu:

„Automatizacija proizvodnog procesa“
referentne oznake KK.03.2.1.06.0557 po natječaju E-impuls

Kratki opis projekta (operacije):

Projekt se odnosi na nabavu opreme (radnog stroja za manipulaciju repromaterijalom i gotovom robom, sustava video nadzora,  stroja za rezanje kartona i prijenosnog računala), nabavu softvera za potrebe stroja za proizvodnju okvira kao i intenziviranje marketinških aktivnosti te edukacija zaposlenika. Provedba projekta rezultirati će povećanjem kapaciteta proizvodnje, povećanjem efikasnosti i kvalitete, smanjenjem troškova, jačanjem konkurentnosti tvrtke na domaćem i inozemnom tržištu što je preduvjet stabilnog izvora prihoda i budućeg rasta dobiti.

Ciljeve i očekivane rezultate projekta (operacije):

Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva povećanjem produktivnosti i konkurentnosti tvrtke Esel d.o.o. Optimiziranjem poslovnih procesa, interakcijom skladišta i proizvodnje, učinkovitijom organizacijom tijeka rada, poboljšanom učinkovitosti djelatnika, smanjenjem grešaka u proizvodnom procesu te povećanjem informatičke pismenosti i usavršavanjem vještina zaposlenika kroz edukaciju omogućiti će se daljnji razvoj i povećanje udjela na domaćem i inozemnom tržištu odnosno povećanje prihoda od prodaje i prihoda od izvoza odgovarajući pri tome na zahtjeve kupaca uz istovremeno očuvanje postojećih radnih mjesta i zapošljavanje novih djelatnika.

Ukupnu vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK):

Ukupna vrijednost projekta iznosi 462.112,50 kn

Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 370.750,00 kn
Udio EU u financiranju projekta iznosi 300.000,00 kn

Razdoblje provedbe projekta (od – do):

09.01.2017. – 09.12.2017.

Kontakt osobe za više informacija:

Luka Stranić, Član uprave
e-mail: info@esel.hr 

Linkovi:

http://www.strukturnifondovi.hr
http://arhiva.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1276