OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.
„Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2“


Naziv projekta: “Nastup na sajmu u Bologni”
Ukupna vrijednost projekta: 33.811,14 EUR
EU sufinanciranje projekta: 26.113,54 EUR
Razdoblje provedbe projekta: 01.01.2020. – 01.04.2023. godine
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.03.2.1.16.0383

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj!

Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva na nacionalnoj i regionalnoj razini povećanjem poslovne konkurentnosti poduzeća Esel d.o.o. izlaganjem svojih proizvoda na EU sajmu. Specifični cilj je poboljšani razvoj proizvodnje i vlastitih proizvoda predstaviti međunarodnom tržištu u svrhu povećanja konkurentnosti na tržištima EU i bržeg gospodarskog rasta. Omogućiti daljnji razvoj poduzeća, stvaranjem novih tržišta odgovarajući pri tome na zahtjeve kupaca, uz istovremeno očuvanje postojećih radnih mjesta i novo zapošljavanje.

UKUPNO TRAJANJE PROJEKTA U MJESECIMA: 39 mjeseci
 

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:
Luka Stranić, voditelj projekta
e-mail: info@esel.hr

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranicama:
http://www.strukturnifondovi.hr
http://www.razvoj.gov.hr
http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost trgovačkog društva Esel d.o.o.